Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Eight Reasons to Attend an Academic Writing Course. The Impact of Academic Writing Courses on Participants

Autori:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (3), p. 209
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • Drawing on the available literature, the paper identifies the “uses” of academic writing courses for all types of potential participants answering the question: “Why should you attend an Academic Writing (AW) Course?” Eight major answers were identified. These are then structured in a table with four vertical columns that are organised along an AW-skills-development axis, ranging from “public” to “individual”, emphasising the “individual” aspect of the skill acquisition process. This, in turn, highlights the fact that the focus of any academic writing course should be on the specific needs of the individual participant. A possible application for the results as well as future research are also suggested.
  • [Opt motive ca să participi la un curs de scriere academică.] Impactul cursurilor de scriere academică asupra participanţilor. Pornind de la resursele bibliografice existente, articolul identifică “utilitatea” cursurilor de scriere academică pentru toate tipurile de potenţiali participanţi, oferind un răspuns la întrebarea: “De ce ar trebui să participi la un curs de scriere academică?” Opt răspunsuri principale au fost identificate. Acestea sunt apoi structurate într-un tabel cu patru coloane verticale organizate pe o axă a dezvoltării deprinderilor de scriere academică, axă cu polii „public” şi „individual”, reliefând aspectul „individual” al procesului de dezvoltare de deprinderi. Acest lucru subliniază faptul că orice curs de scriere academică ar trebui să se orienteze către nevoile specifice ale participantului. Sunt sugerate o posibilă aplicaţie a acestor rezultate precum şi posibile extinderi viitoare ale cercetării.
Cuvinte-cheie:
  • academic writing, impact of courses, participants, development of academic writing skills
  • scriere academică, impactul cursurilor, participanţi, dezvoltarea deprinderilor de scriere academică
Limba: engleză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: