Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les emplois modaux du futur antérieur dans les langues romanes, tout particulièrement en français et en italien

Autori:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (3), p. 175
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [Modal Uses of the Future perfect progressive in the Romance Languages, especially in French and Italian.] The article focuses on one aspect of the verbal system of the Romance languages may seem marginal : modal uses of the Future perfect progressive. However, the analysis shows that there is no verb tenses « marginal ». Temporal and modal values of the verbe are in fact organized as a system in wich all elements are fixed, since the functions are distributed : this distribution is different from one language to another and also varies (sometimes significantly) in the history of one language evolution. In explaining these variations, the study analyzes the cases in which the translation is not possible from one language to another.
  • [Întrebuinţarea modală a viitorului anterior în limbile romanice, cu o privire specială asupra limbii franceze şi asupra limbii italiene.] Articolul se îndreaptă spre un aspect important al sistemului verbal al limbilor romanice, ce poate să pară marginal: întrebuinţarea modală a viitorului anterior. Analiza dovedeşte totuşi că nu există timpuri verbale marginale. Expresia timpurilor sau a modalităţilor este în fapt organizată într-un sistem în care toate elementele sunt solidare deoarece acestea îşi repartizează funcţiile, repartiţia fiind diferită de la o limbă la alta, variind de asemenea (uneori considerabil) în cursul evoluţiei istorice a aceleiaşi limbi. Ne propunem să evidenţiem, explicând aceste variaţii, situaţii în care traducerea dintr-o limbă în alta este imposibilă.
Cuvinte-cheie:
  • verbal system, Romance language, Future perfect, system
  • sistem verbal, limbi romanice, viitor anterior, sistem
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: