Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Possessif et genre en français et en italien : le cas de la forme élidée devant voyelle

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (3), p. 161
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [Possessive and Gender in French and Italian: the case of elided form before a vowel.] Passage in French from the elided form of feminine possessive singular determinant before a vowel to the full shape of the male in a female context (anc. fr. m'amie, fr. mod. mon amie) is not observed in contemporary Italian. After an overview of current diachronic knowledge on the expression of possession in Latin, Italian and French, and after a review of the various hypotheses put forward to date, we show that this phenomenon, apparently only morpho-phonological actually illustrates the close relationship between form and underlying system, in morphology. Does this observation allow us to deduct an evolutionary movement of both Romance languages?
  • [Posesivul și categoria genului în franceză și italiană. Cazul formei elidate înaintea poziției vocalice.] Italiana contemporană nu cunoaște trecerea, regăsibilă în franceză, de la forma elidată a determinantului posesiv feminin singular înainte de vocală, la forma plină a masculinului în contextele feminine (fr.veche m'amie, fr. mod. mon amie). După ce prezentăm elementele ce configurează stadiul abordării problematicii posesivului în sincronie și în diacronie în latină, în italiană și în franceză, precum și după un examen al diferitelor ipoteze avansate până în prezent, vom susține că fenomenul, aparent doar morfo-fonologic, ilustrează în fapt raporturile între formă și sistemul subiacent, în morfplogie. Ne întrebăm, în cele din urmă, dacă, pornind de la această constatare, putem deduce o mișcare evolutivă a acestor două limbi.
Cuvinte-cheie:
  • diachronic, possessive, psychomechanics, Romance languages
  • diacronie, posesiv, psihosistematică, limbi romanice
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: