Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Deux manières d’écrire l’hexamètre dactylique : Tito et Ercole Strozzi

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (3), p. 123
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [Two ways of writing the dactylic hexameter: Tito and Ercole Strozzi.] A detailed study of three types of Latin hexameters written by Tito Strozzi (1423-1505) and his son Ercole (1474-1508): epic hexameter (Borsias for Tito, Venatio for Ercole), non epic hexameter (Sermones for Tito, Epicedion Titi for Ercole) and elegiac hexameter (Eroticon and Aeolostichon for Tito, Elegiae and Amores for Ercole) on four strategic points of the meter (clausules, caesura, elision, dactyl and spondee patterns) shows variations in the writing of this meter according to gender and poetic form, and both continuities and differences in the making, in the father’s and the son’s.
  • [Două moduri de a compune hexametrul dactilic: Tito și Ercole Strozzi.] Un studiu detaliat al celor trei tipuri de hexametri latini ce se datorează lui Tito Strozzi (1423-1505) și fiului său Ercole (1474-1508): hexametrul epic (Borsias, datorat lui Tito, Venatio, datorat lui Ercole), hexametru nonepic (Sermones, al lui Tito, Epicedion Titi, datorat lui Ercole) şi hexametrul elegiac (Eroticon şi Aeolostichon, în cazul lui Tito, Elegiae şi Amores datorate lui Ercole); studiul vizează patru aspecte strategice ale metricii latine (clauzula, cezura, eliziunea, modele de dactili și spondei) şi prezintă variațiile acestui gen metric, ale acestei forme poetice, dar şi continuități și diferențe în creaţia lui Tito și a lui Ercole.
Cuvinte-cheie:
  • Tito Strozzi, Ercole Strozzi, latin humanist hexameter, latin epic, latin satire, latin elegy
  • Tito Strozzi, Ercole Strozzi, hexametru latin umanist, epic latin, satira latină, elegia latină
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: