Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Anmerkungen zur Fernsehsprache

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (3), p. 111
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [Notes on Language Television.] It is useful and necessary that students, especially outside of Germany, who want to train listening comprehension listen to film examples. However, film language follows entirely different rules than those of the German language classroom. Thus, it is essential that they beforehand learn about the rules of the medium and the resulting constraints of this specific language, in order to correctly deal with the forms found there.
  • [Cu privire la limbajul televiziunii.] Considerăm că este deosebit de util ca, mai ales studenţii care nu se află în Germania, să încerce să înţeleagă exemple din filme spre a-şi verifica astfel competenţa de a înţelege germana. Limba filmului urmează alte reguli, cu totul diferite decât cele din sala de curs. În consecinţă, este esențial ca, în prealabil, cursanţii să deprindă regulile mediului şi constrângerile specifice acestui limbaj, în scopul de a deprinde în mod corect formele astfel însuşite.
Cuvinte-cheie:
  • Common European Framework, film- and tv language, listening comprehension
  • cadrul european comun, limbajul filmului şi al televiziunii, competenţa de a înţelege
Limba: germană
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: