Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Paroles de pub: les usages créatifs de la langue française actuelle dans la publicité

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (3), p. 97
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [The words of advertising: creative usage of the modern French language in advertising.] This paper presents a study of the creative aspects of French advertising language and aims at exploring the puns and lexical inventions used as the main linguistic communication strategy. Its purpose is to show the linguistic and cultural relevance of advertising through quoted and commented examples.
  • [Lexicul publicității, uzaje creative ale limbii franceze actuale în publicitate.] Propunem un studiu al aspectelor creative ale limbajului publicitar francez vizând în mod special întrebuințarea jocuriolor de cuvinte ca principală strategie lingvistică. Dorim să arătăm, parcurgând exemplele citate și comentate, interesul lingvistic și cultural al publicității.
Cuvinte-cheie:
  • advertising language, creative processes, puns
  • limbaj publicitar, procedeu creativ, jocuri de cuvinte
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: