Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ma Noi Eravamo Diversi. L’immagine degli Italiani e delle Colonie nel Fumetto del Secondo Dopoguerra

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (3), p. 61
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [Not like the others. A portrait of Italians and Colonies in the comics (1946-2013).] This article try to show how Italian looks at their colonial past after World War II, and how they represents it in comics. The first part is about Natives and their image in Italy during the colonial period ; after that, we try to explain why Italians consideres themselves as « differents » and « goods » settlers. Comics are an excellent way to show this peculiar image about colonialism in Italy.
  • [Nu la fel ca alţii. Imaginea italienilor şi a Coloniilor în benzile desenate (1946-2013).] Articolul pune în evidenţă modul în care italienii îşi privesc trecutul în perioada de după al doilea Război Mondial, precum şi modul în care îl reprezintă în acest gen literar. Prima parte a studiului reţine imaginea nativilor în Italia în perioada colonială. Explicăm apoi de ce italienii se consideră colonizatori diferiţi şi buni. Acest gen literar, pentru care vom folosi sigla BD, este un excelent mijloc de a pune în lumină modul aparte în care italienii îşi percep istoria lor colonială.
Cuvinte-cheie:
  • identity, colonial, image, native, comics
  • identitate, alteritate, imagine, colonialism, BD
Limba: italiană
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: