Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

De l’intérêt d’une étude contrastive des bandes dessinées Topolino et Le journal de Mickey

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (3), p. 7
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [About the interest of a contrastive study of Topolino comics and Le Journal de Mickey.] We develop ʻcorpora composedʻ of Journal de Mickey and Topolino issues published from thirty years ago to the present. These documents consist of a mix of originals and translations. Disney comics share one characteristic: the maintenance over time of a standard level of language that never gives way to a familiar language. As part of a linguistic study, it helps to remove what amounts to formal speech vs. informal, keeping only what comes to comic genre. Comics introduce new categories for writing reproducing oral language and disrupt the classical dichotomy written vs. spoken.
  • [Importanța studiilor contrastive privitoare la benzile desenate Topolino și Mickey.] Elaborăm corpusuri compozite pe baza periodicelor din Jurnalul lui Mickey și Topolino din anii 1930 până în prezent. Aceste documente se prezintă ca un amestec de traduceri și de texte originale Benzile desenate (BD) din seriile Disney au în comun o caracteristică, anume : acestea mențin de-a lungul timpului un nivel de limbă standard ce nu face niciodată loc unei limbi familiare. Într-un demers lingvistic, se ajunge la degajarea opoziției limbă formală vs. informală pentru a conserva ceea ce e propriu genului BD. Acest gen, respectiv benzile desenate, introduc noi categorii pentru limba scrisă, incluzând mărci ale oralității, perturbând astfel vechea dichotomie clasică limbă scrisă vs. limbă vorbită.
Cuvinte-cheie:
  • comics, Mickey, Italian, French
  • benzi desenate, Mickey, italiană, franceză
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: