Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Developing Sociolinguistic Skills in Foreign Language Teaching

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (1 supl.), p. 519-522
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:[Developing Sociolinguistic Skills in Foreign Language Teaching] In recent years the study of foreign languages has become sensitive to such issues as culture, context or sociolinguistic competence. The aim of this paper is to present the ways in which medical students become familiar and acquire all these skills in their foreign language classes. In the context of globalization, sociolinguistic competences should become a systematic part of medical students’ instruction especially because all these skills seem to have been neglected in the process of studying a foreign language for specific purposes.
Cuvinte-cheie:sociolinguistic competence, culture, globalization, foreign languages, medical students
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: