Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Interdisciplinaritate şi modele comunicaţionale complexe

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (1 supl.), p. 95-106
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:[Interdisciplinarity and Complex Communicational Models] The components of the speech act and the functions of the sign associated to these components have been the basis of different communicational models. In the communication theory there are two important models which contributed to the understanding of the communication act, namely the linear models (theorized by K. Bühler and then by R. Jakobson) and complex models (built by E. Coșeriu, Benveniste, Catherine Kerbrat-Orecchioni, the School of Palo Alto, E. Goffman, Alex Mucchielli et alii). This paper refers to some complex communicational models, which appeared within the interdisciplinary frame of the communication approaches. My application study deals with the advertising discourse, starting from the complex communicational model proposed by Coșeriu’s integral linguistics, which is concerned with the textual functions of the sign within the discourse.
Cuvinte-cheie:context, interdisciplinarity, communicational models, integral linguistics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

20Eugeniu CoșeriuLingvistica textului
O introducere în hermeneutica sensului
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2013html
51Stelian DumistrăcelDiscursul repetat în textul jurnalistic
Tentația instituirii comuniunii fatice prin mass-media
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: