Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La préposition « dans », la locativité et la diachronie

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, II (2), p. 137-146
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The paper deals with the evolution of the French locative preposition dans in different kinds of locative constructions. Based on operational concepts of strong/weak locativity, it strives to show that prototypical use of dans seems to be strongly correlated with syntactic regularity (possibility of coordination, anaphorization, etc.). This pattern is then made use of to explain some peculiarities in the diachronic evolution of this preposition, notably when it is complemented by primarily bi-dimensional space portions like island.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: