Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Românistica la Universitatea din Sofia

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, II (1), p. 193-195
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:In Bulgaria, the interest on the Romanian language and culture has grown during the last few years. In the Sofia University, Romanian language is intensely studied in two subjects. Their programs, additional activities and lecturers are briefly introduced here.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: