Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dramatic Elements in Two Novels by Mircea Eliade and John Fowles

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, II (1), p. 129-134
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:L’auteur choisit les romans Dix-neuviémes roses de Mircea Eliade et Le magicien de John Fowles pour démontrer qu’il existe un liant commun entre ceux-ci, exprimé par la théorie dramatique d’Antonin Artaud.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: