Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Argoul delațiunii în raport cu limba comună

Autor:
Publicația: Argotica, II, Secțiunea Varia
p-ISSN:2286-3893
Editura:Editura Universitaria
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:Scopul acestui articol este să prezinte structurile lingvistice argotice şi mecanismele cognitive care stau la baza lor, pe care limba română le foloseşte în desemnarea actului delaţiunii. Deşi o abordare diacronică nu este posibilă din cauza numărului mic de consemnări pentru perioadele anterioare, cu ajutorul lucrărilor lexicografice am identificat şi expresii mai vechi, urmărindu-le evoluţia semantică. Lucrarea se concentrează pe trei structuri argotice din româna actuală utilizate în presa scrisă şi pe internet: a da pe goarnă, a da în primire pe cineva şi a sifona, abordate în raport cu expresii mai vechi din limbă, dar şi cu structuri similare din engleză. În acelaşi timp, ne-a interesat şi relaţia expresiilor argotice cu limba comună.
Cuvinte-cheie:argou, delaţiune, limbă comună, evoluţie semantică
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
41George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: