Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les emprunts grecs et latins au sein du vocabulaire juridique français

Autori:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (2), p. 265-277
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The French law vocabulary includes, in the present days, elements of all sources even if we speak about either dead languages or living ones, foreign ones or dialects of the ancient French. The etymological sense has its complete value taking into account the present law sense. The Greek or Latin elements are important to the evolution and the development of this professional language but, in the same time, they are the source of new words, created in this field.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: