Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les phraséologismes français avec des Npr et les matrices de figement

Autori:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (2), p. 257-264
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Our study tries to point out the link between the proper noun function (evocative or non evocative) and the fixed structure of the frozen phrases. Thus, we study the structures of the frozen phrases with proper nouns made of three verbs of movement (aller – envoyer [faire aller] - arriver) and those of a statement but a very productive verb (être).
We can also see a difference between comparative and non comparative structures, difference that we tried to speak about in our study.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: