Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

E-learning and the Interaction

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (2), p. 249-255
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Nous avons essayé, dans cet ouvrage, d’insister sur un aspect important en e-learning: ”l’intéraction” – celle « indirecte, passive » ainsi que celle « directe, active ».
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: