Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Articulator Metaphors: «gură» – «mouth»

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (2), p. 213-223
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:L’ouvrage aborde comparativement, du point de vue de la sémantique cognitive, les paradigmes connotatifs gură et mouth et constate une plus grande diversité et homogénéité des paradigmes en roumain. Les métaphores renvoient à la communication dans le règne animal (avant tout chez les oiseaux) et aux sons produits par des outils et des instruments de musique. Le modèle conceptuel prédominant des expressions métaphoriques avec gură et mouth est la métaphore container.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

1Alexandra CunițăEvaluare cantitativă și evaluare axiologicăSCL, XXXIV (6), 4871983
62Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: