Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fractalitate şi discurs critic în Memento mori

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (2), p. 41-48
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The fractal model identified by Mandelbrot’s branching process becomes relevant for Eminescu’s Memento mori by means of which the poetic form gains inner dynamism. Its final artistic effect lies in defining poetry as an infinitely mobile summum of formal windows which renders the same meaning reflected indefinetly within the poetic structure. Therefore, the global poetic meaning is inserted at different textual levels through a fractal development technique.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: