Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’adverbe latin, Une presentation

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, I (1-2), p. 7-30
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Vorliegender Artikel synthetisiert die wichtigsten Aspekte der Entstehung und Entwicklung des lateinischen Adverbs, seine wichtigsten Gruppen (Lokal-, Temporal-, Modaladverbien, Adverbien der Quantität und der Negation), beschreibt die grammatische Kategorie und die Problematik der Komparation. Abschließend bietet er einen Ausblick auf die Veränderungen und Entwicklungstendenzen im Rahmen dieser Wortklasse in den modernen romanischen Sprachen.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

5Maria Iliescu, Dan SlușanschiDu latin aux langues romanes
Choix de textes traduits et commentés (du IIe siècle avant J.C. jusqu’au Xe siècle après J.C.)
Gottfried Egert1991
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
32Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: