Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Sînt transmisibile variațiile dobîndite?
  • Are acquired variations inherited?

Autor:
Publicația: Diacronia, 1, Secțiunea Restituiri, A16
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO