Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Pentru o istorie comparată a Alsaciei și a Transilvaniei
  • For a comparative history of Alsace and Transylvania

Autor:
Publicația: Diacronia, 1, A10
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Alsacia și Transilvania reprezintă două provincii istorice de frontieră, intens disputate de‑a lungul istoriei, care au fost mereu puse în legătură, atît în discursul politicienilor, cît și în cel al intelectualilor sau al istoricilor. Prin articolul nostru dorim să facem o pledoarie pentru o istorie comparată între Alsacia și Transilvania (ca două provincii de frontieră) și să aducem un prim set de argumente pentru această întreprindere științifică. Pornind de la avantajele și metodele de investigație ale istorie comparate, vom putea înțelege mai bine specificul identitar și modul în care aceste două provincii de margine s-au raportat la centrele lor de putere. În acest fel, istoria națională monolitică și exclusivă va fi înlocuită de o perspectivă fragmentară și/sau periferică, prin care vor ieși la lumină diferitele aspecte referitoare la: istoria locală sau regională, la regionalism sau la relația centru–periferie.
  • Alsace and Transylvania are two historical border provinces which have been intensely debated throughout history and which have always been interrelated with each other in discourses of politicians as well as of intellectuals and of historians. By our study we would like to set forth a plea for a comparative history of Alsace and Transylvania (as two border provinces) and to yield a first set of arguments in favour of such a scientific endeavour. Once established the advantages and the methods upon which an inquiry of comparative history rests, we could better understand the particular identity and the ways in which these two sideline provinces have related to their centres of power. Thus the monolithic and exclusive national history may be replaced by a fragmentary and/or peripheral standpoint which would bring to light different aspects concerning local or regional history, regionalism or the relationship between the centre and its periphery.
Cuvinte-cheie:
  • Alsacia, Transilvania, analiză comparată
  • Alsace, Transylvania, comparative analysis
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO