Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Motivarea unor cuvinte în terminologia populară românească

Autor:
Publicația: Philologia, LIII (5-6), p. 146-148
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:Content reflects a linguistic sign, a result of the thinking capacity of the individual or community to which it belongs. So, linguistic sign can not be completely arbitrary, it appears as a motivated element. Motivation of a linguistic sign may be more or less transparent, like the popular terminology in various fields.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

29Alexandru Graur, Sorin Stati, Lucia WaldTratat de lingvistică generalăEditura Academiei1971

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: