Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studiul acustic al unităţii consonantice compuse prepalatale sonore în limba engleză (prin prisma materialului limbii române)

Autori:
Publicația: Philologia, LIII (3-4), p. 138-143
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:In this article there is touched upon the acoustic aspect of the voiced pre-palatal compound consonantal unit in English, which is represented by the affricate /ʤ/ as regarded through its Romanian counterpart. Such characteristics as frequency, length, basic tone, intensity and formants are examined.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: