Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Comportamentul lingvistic al adolescenţilor rusofoni şi tipurile lingvistice de familie (rezultatele unei anchete sociolingvistice)

Autor:
Publicația: Philologia, LIII (1-2), p. 140
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:Depending on the spoken languages, the way they are used in the family and the alternative linguistic forms in students’ communication (Russian-speaking students), discovered via an investigation in Ungheni town („Al. Pushkin” High School), with a total of 100 students. There were determined several types of families. The A type is represented by families that communicate only in Russian (18%). In type B are included families that use only Romanian and which is characterized by the lack (or very rare occurrence) of conversational code-switching (5%). In type C are included families where parents and children converse only in Russian and the grandparents (usually only on one line – father/ mother) – in Romanian (16% of the sample). In conclusion, such students are also frequently subjected to situational code-switching. Type D is represented by 23% of students surveyed and characterizes the combination of situational and conversational code-switching because with some family members the student will speak only in Russian/ Romanian and with other members he will resort to mixing Russian and Romanian. The family type E is characterized by mixing situations with all members of the family – 20%.
Cuvinte-cheie:bilingualism, diglossia, code-switching, mixing
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

31John J. GumperzDiscourse StrategiesCambridge University Press1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: