Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române

Autor:
Publicația: Philologia, LIV (3-4), p. 159-166
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:Between lexical units of language there are differentiations of value and frequency, lexis of language differentiates itself from the stylistic and functional viewpoint. Language lexical system differentiates itself on the temporal axis: archaic-neologic, territorial axis: literary-regional, social axis: literary-argotic, professional, jargon and stylistically.
Cuvinte-cheie:lexicology, stylistic and functional stratification of lexis, neologism, archaism, idiom, professionalism, slang, jargon, vulgar words, stylistic mention, term, fundamental vocabulary, supplementary vocabulary
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Viorica MoleaNiveluri şi tipuri de expresivitate ale oralităţiiDiacronie–sincronie, II, 1212014pdf

Referințe în această publicație: 6

2Irina CondreaArgoul basarabean în stradă și în presăLRM, XVII (1-3), 332007pdf
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
54Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
47Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
8Al. VasiliuDin argoul nostruGS, VII, 951937

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: