Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Formarea antroponimelor: sufixul grecesc -ache (-achi)

Autor:
Publicația: Philologia, LIV (3-4), p. 106-113
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:The Romanian language has always been in a dynamic process of linguistic interference, favored by the geographical, political, economic, cultural context.
Besides words, the Romanian language borrowed suffixes. One of them is the suffix -ache (-achi), which is of Greek origin. In the original language it formed only diminutives, especially from first names. Due to imposed strategies and family traditions, this suffix has experienced a period of prosperity throughout the Greek rule. During the evolution of our literary language it marked a separate period of Greek influence. Today the suffix -ache (-achi) doesn’t form new derivatives, but it is found in ready formations, namely in last names.
Cuvinte-cheie:linguistic interference, Greek influence, denominative system, last name, suffix, antroponymic derivatives
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

2Iustina BurciNicolae Iorga şi consideraţiile sale despre numele de botez la româniLRM, XXI (1-2), 272011pdf
4Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: este hahaleră un cuvânt creat de I.L.Caragiale?LR, LV (3-4), 1332006html
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
53Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
46Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: