Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Analiza semantică a verbelor eventive

Autor:
Publicația: Philologia, LV (5-6), p. 131-138
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:Although all eventives express a transition of the subject from one state to another, they render different semantic changes. The type of the status change is determined by the part of speech the name belongs to and represents the derivative basis of the verbs having the definite meaning and the animate / inanimate feature of the subject. The possibility to form a word of a state change depends on the name-basis that turns into a verb when meaning allows it.
Cuvinte-cheie:eventive verb, total changes, partial changes, deveniendi semantic group, transformandi meaning, type of state transformation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: