Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale substratului lingvistic românesc în concepţia lui B. P. Hasdeu

Autor:
Publicația: Philologia, LV (3-4), p. 116
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:The present research is concerned with the problems aimed at the role of the Thraco-Dacian substratum in the formation of the Romanian language. Most languages have been influenced at some time or other by contacts, resulting in various transfer degrees of features from one to another. A substratum language is one that was used before a new language arrived and took it over. B. P. Hasdeu is the founder of such research in the Romanian linguistics. According to him the substratum is one of two elements of the „primary mixture”; for Romanian these are Latin and Thraco-Dacian.
Cuvinte-cheie:substratum, linguistic contact, language history, borrowing
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

19Ariton VraciuLimba daco-geţilorEditura Facla1980
36Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
26Ion I. RussuLimba traco-dacilorEditura Științifică; Dacica1959, 1967, 1969; 2009
42Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: