Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume de familie provenite de la etnonime (I)

Autor:
Publicația: Philologia, LV (1-2), p. 75
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:The article contains an etymological analysis of the current Romanian surnames derived from ethnic names, their history, their initial meaning, their occurrence in historical documents from the 15th century – 1st quarter of the 19th century, current statistics from the territory of the Republic of Moldova.
Cuvinte-cheie:ethnonyms, nicknames, surnames, patronyms, surnames
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

133Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: