Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dublete greco-latine în dezvoltarea limbajului medical

Autor:
Publicația: Philologia, LVI (1-2), p. 142
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:Greek – Latin doublets are established in the period of Greek – Latin bilingualism, starting with 1st century BC. In the medical language multiple doublets of the following type are attested: lat. cor, cordis, n = gr. kardia „heart”; lat. abdomen, inis, n (lat.) = gr. lapara „abdomen”; lat. digitus, i, m = gr. dactylus, i, m „finger”. Latin variants have an predicted role in anatomical terminology, those with Greek origin become usually elements of the compound terms which are used in the clinical terminology.
Investigation of the history of terminology formation can be considered difficult, but it offers the advantage of understanding and explaining of a scientific term, which is used in medicine or in another field of activity. Knowing the meanings of scholar units with Greek – Latin origin offers the possibility of conscious assimilation of a new term considered unknown at the first sight.
Cuvinte-cheie:neologizing, Greek – Latin doublets, affixoid, lexical units, variability phenomenon
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

9Petre Gheorghe BârleaIntroducere în studiul latinei creștineMacarie; Grai și suflet – Cultura națională1999; 2000
202Jean Chevalier, Alain GheerbrantDicționar de simboluri
Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z)
Artemis; Polirom1969, 1993-1995; 2009

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: