Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Toponimul aparent” în structura Dicţionarului toponimic al României. Muntenia

Autor:
Publicația: Limba română, LXIII (1), p. 133
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Le toponyme apparent représente une forme contractée du nom de lieu, apparue suite aux permanents transferts de noms et de sens.
Le Dictionnaire toponymique de la Roumaine. La Munténie a repris cette catégorie toponymique et les auteurs ont essayé ďexpliquer ainsi au niveau étymologique et de genèse beaucoup de formules de marcation.
Cuvinte-cheie:toponyme apparent, extension toponymique dérivationnelle, voisinage toponymique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

5Ioan-Mircea Farcaș, Vasile Frățilă, Adrian Rezeanu, Sorin S. Vișovan, Ștefan VișovanValea Izei
Studii de onomastică și dialectologie
Editura Universității de Nord2012
6Adrian RezeanuOcurență și contaminare în toponimia urbanăSCL, LIX (2), 5592008html
7Adrian Rezeanu, Filofteia ModoranCategoria „toponim aparent” în urbanonimieLR, XLVI (4-6), 3191997
9Viorica FloreaRaportul dintre înțelesul numelor de locuri și cel al numelor comune corespunzătoareLR, XXIV (3), 2151975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: