Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Manuscrise cu naraţiuni despre „nebuni întru Hristos”, recent identificate

Autor:
Publicația: Limba română, LXIII (1), p. 127
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Il y a quelques années nous avons étudié la circulation du thème des saloi dans la littérature roumaine. Nos efforts se sont concrétisés dans un livre parue en 2007. Dès lors, nous avons découvert plusieurs manuscrits contenant des narrations de la même famille, jamais mis en question par les chercheurs du sujet. C’est leur description détaillée qui fait l’objet de cet article.
Cuvinte-cheie:
  • manuscris, Andrei cel nebun întru Hristos, vieţi de sfinţi, literatură monahală, cataloage
  • manuscrit, Andrei Salos, vies des saints, littérature monahale, catalogues
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

77Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: