Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Importanța principiilor directoare în cercetarea lingvistică: Profesorul G. Ivănescu

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, L, p. 51
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[The Importance of Directing Principles in Linguistic Research: Professor G. Ivănescu] Considering that the dichotomy between the linguistics of literary languages and the linguistics of non-literary languages, developed by Professor G. Ivănescu, in Storia delle parlate popolari e storia delle lingue letterarie, is fundamental to both general linguistics and Romance linguistics, the author of this paper examines how the linguistics of literary languages could generate the pre-comparative phase in the history of linguistics, a well-defined phase having its own goals and epistemological profile.
Cuvinte-cheie:Romance linguistics, linguistics of literary languages, theoretical paradigm, rhetoric, grammar
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 2

228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
21Gheorghe IvănescuStoria delle parlate popolari e storia delle lingue letterariePhilologica, II1972pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: