Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ultimul erudit

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, L, p. 49
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[The Last Erudite] The article honours the personality of Professor G. Ivănescu. His life and scientific achievements recommend him as an encyclopaedic mind and an outstanding linguist.
Cuvinte-cheie:encyclopaedic mind, professor, linguist, Timişoara, Iaşi
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Vasile D. ȚâraGheorghe Ivănescu (1912 – 1987) – Omul şi operaPhil. Ban., XI (1), 9-602017pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: