Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Compartimentarea funcțională a limbii

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLVIII, p. 217
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[The subdivisions of language according to its functions] The aim of this work is to offer a theoretical and critical analysis of the opinions concerning the language division, starting from the specialists’ proposals. The result of the inquiry is that, between language (fr. langue) in Saussurian view and functional language in Coseriu’s theory, it is necessary to admit Ivănescu’s dichotomy folk language – literary language. The folk language has, as important sections, the dialects and, in the same time, literary language has the functional styles.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
21Gheorghe IvănescuStoria delle parlate popolari e storia delle lingue letterariePhilologica, II1972pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: