Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Rolul acordului în distingerea apoziției de atributul categorial

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLVI, p. 117-123
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The article deals with the distinction between the Restrictive Apposition and the Non-restrictive Apposition. In a grammatical construction with a Restrictive Apposition, the second element limits and clarifies the foregoing one in a crucial way. On the other hand, the Non-restrictive one does not narrow down the first element, but rather provides additional information about it. We highlight that the difference between the two is given by the way in which the grammatical agreement is made.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Mihaela SecrieruOsservazioni sul concetto di accordo sintatticoAUI, LXI, 2092015pdf

Referințe în această publicație: 4

62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
22Alexandru GraurGramatica aziEditura Academiei1973
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: