Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Trăsături specifice ale derivării cu -ar în graiurile Munteneşti actuale

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (4), Secțiunea Dialectologie, fonetică, onomastică, p. 560-571
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’article étudie les particularités du formant -ar, au niveau des parlers de Munténie, par rapport tant aux autres variantes territoriales du daco-roumain qu’à la variante littéraire. Le but de l’article est de souligner l’apport du suffixe à l’individualisation des parlers de Munténie, sous l’aspect de l’enrichissement du vocabulaire proprement-dit.
Cuvinte-cheie:
  • derivativ, derivare, derivate, nume de agent, nume de instrument
  • dérivatif, dérivation, dérivés, nom d’agent, nom d’instrument
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

25Claudia TudoseDerivarea cu sufixe în româna popularăEditura Universităţii1978
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: