Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Colectivul de onomastică

Autori:
Publicația: Limba română, LVIII (4), Secțiunea Dialectologie, fonetică, onomastică, p. 557-559
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The Collective of Onomastics was formed in 1967 by Iorgu Iordan. The chiefs of the collective were Ion Donat, Gheorghe Bolocan, Mioara Avram and Nicolae Saramandu. The research theme was Toponymical Treasure of Romania. Concerning this theme, until now, has been published The Toponymical Dictionary of Romania (Oltenia, 7 tomes, 1995-2007, and Muntenia, 2 tomes, 2005–2007).
Cuvinte-cheie:
  • onomastică, toponimie
  • onomastics, toponymy
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: