Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Relaţia dintre sintaxă şi dicţionar. Pentru un nou DEX al limbii române

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (4), Secțiunea Lexicologie și lexicografie, p. 531-535
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The article presents the syntactic properties of the words from French, English and Italian dictionaries and propose solutions for the new Romanian Explanatory Dictionary. The Romanian words have many syntactic properties that should be registered in the dictionary. The article offers solutions for the registration of new word properties in the Romanian Explanatory Dictionary.
Cuvinte-cheie:
  • dicţionar, sintaxă, verb, prepoziţie, complement
  • dictionary, syntax, verb, preposition, complement
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: