Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva observaţii asupra terminologiei medicale din DEX. Terminologia medicală actuală între lexicul comun şi lexicul specializat

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (4), Secțiunea Lexicologie și lexicografie, p. 509-518
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’article se propose l’analyse de quelques aspects considérés importants de la terminologie médicale du Dictionnaire explicatif de la langue roumaine, en tant que réalité lexicographique (sa deuxième édition, de 1996, DEX2) et projet (sa future édition): la schématisation fonctionnelle des définitions autour d’un terme central, le problème des abréviations et des mots composés, l’impératif de la précision scientifique des définitions lexicographiques etc. En guise de conclusion, on relève la nécessité de l’actualisation du DEX2 du point de vue de l’enregistrement et la sélection de divers terms médicaux et aussi de l’explication de ceux-ci.
Cuvinte-cheie:
  • terminologie medicală, abreviere, cuvânt compus, selecţie lexicală, definiţie lexicografică
  • terminologie médicale, abréviation, mot composé, sélection lexicale, définition lexicographique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: