Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanian – A Unitary and Individual Romance Language

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 11, p. 108
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The paper presents the formation process the stages of Romanian language evolution from its origins to the present day. At the beginning, the author points out the place of the Romanian language in the large family of the Romanic languages. Then, the author makes a survey of the intrinsic features which differentiate and impose Romanian as an unitary language with a prominent individuality. These valences are the expression of its perpetuation force based on a phonetic and grammatical system of a Latin type and on a main word stock made up of Latin and autochthonous elements with a large derivative availability and a remarkable functional capability.
Cuvinte-cheie:Romance origin, Latin language, Romanian language, phonemic morphological and syntactical system, linguistic cohesion, unity and individuality
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

12Constantin FrâncuGeneza limbii române și etnogeneza românilorCasa Editorială „Demiurg”1999; 2013
6Eugeniu CoșeriuLatinitatea orientalăLRM, IV (3), 10-251994pdf
2Boris Cazacu, Romulus TodoranObservații asupra lexicului dacoromân. (Trăsături specifice și arii lexicale)SCL, XVI (2), 1851965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: