Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Distribuţia formelor este, e, -i, îi în texte literare din secolul al XIX-lea

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (2), Secțiunea Gramatică, p. 208-213
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper we analyze the 3rd singular indicative present forms of the verb a fi (‘to be’) from the point of view of their origin and distribution in Old Romanian. The novelty of this research consists in the analysis of several texts belonging to six different nineteen century writers, from different areas of the country. The conclusion is that in the nineteen century, the unification period of literary Romanian, the dialectal differences are not clear cut anymore, as they were in Old Romanian; nevertheless, there are still some stylistic and dialectal preferences in the usage of some forms.
Cuvinte-cheie:
  • a fi, texte din secolul XIX, flexiune, distribuţie dialectală
  • to be, 19th century texts, inflection, dialectal distribution
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: