Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Doi termeni cu etimologie controversată sau necunoscută din Foletul novel: mărsie şi otrobii (pl.)

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (1), Secțiunea Filologie, p. 105-107
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Il ne s’agit pas, cette fois, d’emprunts néologiques latino-romans, si bien représentés d’ailleurs dans Foletul Novel (Le Calendrier du prince Constantin Brâncoveanu 1693–1704), mais des mots populaires, régionaux, utilisés surtout dans l’aire méridionale du daco-roumain (où on peut trouver aussi des variantes ou des termes dérivés), dont l’origine doit être cherchée au sud du Danube, en bulgare et/ou en serbe.
Cuvinte-cheie:
  • Foletul Novel, etimologie, mărsie, mârsâie, otrobii
  • Foletul Novel, étymologie, mărsie, mârsâie, otrobii
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: