Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexic românesc în documentele transilvănene. Socotelile oraşelor Braşov şi Sibiu

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (1), Secțiunea Filologie, p. 85-104
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Under the existing circumstances in which the Romanian texts dated as the first half of the 16th century are very few, the author considers that tracking down Romanian vocabulary in Latin and German texts of the economic accounting in Braşov and Sibiu represents an important source of information. The present paper presents only the first attestations of Romanian words.
Cuvinte-cheie:
  • lexic românesc, prime atestări, documente transilvănene
  • Romanian lexis, first record, Transylvanian documents
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: