Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Avatars of writing and speaking in the journalistic style

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 8, p. 115-117
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:From the general perspective of the communication process, the language facts showed in this article impose the consideration of some aspects of epistemological and methodological interest. The object of the observations was a language which represents the capacity of reflecting manifestations of all the other languages of the respective speech. It is about the journalistic language reflected in politics, economy, administration, culture etc.
Cuvinte-cheie:communication, language, linguistics
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: