Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The religious discourse generated by the titular saint of a church

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 8, p. 107
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present study presents several argumentative structures and rhetorical techniques to capture the audience that occur in the religious discourse, with reference to a sermon delivered by the Romanian Metropolitan Bartolomeu Anania upon the patron of a church. In short, we analyzed the adequacy of the discourse to the communicative context and the communicative performance of the speaker by describing the use of such rhetorical arguments, as the authority of the hierarch, the biblical quotation and sayings and the appeal to transfer the Scripture’s teachings on the believer’s daily life.
Cuvinte-cheie:rhetoric, religious discourse, argumentative structures
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

21Rodica ZafiuEthos, Pathos și Logos în textul prediciiTDR, II, 27-382010pdf
html
41Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: