Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note privind circulaţia unor termini în epoca veche

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (1), Secțiunea Filologie, p. 71-74
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Cette recherche se penche sur la circulation, dans le roumain ancien, de quelques termes régionaux ou littéraires.
Cuvinte-cheie:
  • regionalisme, Moldova, arii de expansiune, secolele XVI–XVIII
  • termes régionaux, Moldavie, régions d’expansion, XVI-ème–XVIII-ème siècles
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: