Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Probleme de sinonimie în limba literară a secolului al XIX-lea

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (1), Secțiunea Limba literară, p. 41-47
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’auteur se propose de mettre en évidence le phénomène de la „concurrence des termes” synonymiques au XIXe siècle dont la structure est celle d’un dérivé plus ou moins analysable en roumain, comme effet de l’emprunt de nombreux néologismes romans.
Cuvinte-cheie:
  • sinonime, formarea cuvintelor, secolul al XIX-lea
  • synonymes, formation des mots, le XIXe siècle
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: