Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Milcovul, frontieră lingvistică? (o problemă de dialectologie şi de limbă literară)

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (1), Secțiunea Limba literară, p. 20-30
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:En partant d’une vieille polémique entre Ion Gheţie et Paul Lăzărescu autour des régionalismes du roman Viaţa la ţară (La vie à la campagne) de Duiliu Zamfirescu, expliqués par chacun des deux polemistes exclusivement par son propre domaine d’activité, la langue littéraire, respectivement la dialectologie, l’auteur soutient la complémentarité et la compatibilité des solutions avancées. En base de cette conclusion, on a modifié le sous-titre originaire, Un problème entre la dialectologie et la langue littéraire, conformément à sa démonstration.
Cuvinte-cheie:
  • graiuri de tranziţie, interferenţe lingvistice, limbă literară, realitate lingvistică, termeni regionali
  • parlers de transition, interférences linguistiques, langue littéraire, réalité linguistique, termes régionaux
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: